تاریخچه

مدیریت نشر آثار علمی یکی از مدیریت‌های حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است که با هدف مدیریت و هدایت انتشار کتاب ایجاد گردیده است. سابقه نشر کتاب در دانشگاه اراک به سال 1350 بازمی‌گردد و این فعالیت از آن زمان تاکنون در نهادهای دست‌اندرکار دانشگاه انجام گرفته است.

مأموریت این مدیریت انتشار آثار علمی اعضای هیئت‌ علمی این دانشگاه و دیگر مؤسسه‌های آموزش عالی اعم از مرجع، درسی، کمک‌درسی و کاربردی و ترویجی است و جهت انجام این مأموریت همه فعالیت‌های مربوط به این فرایند از ارزیابی تا سپرده شدن اثر به شبکه پخش را در چارچوب هدایت راهبردی کمیسیون تخصصی سیاست‌گذاری نشر کتاب و نظارت عملیاتی کارگروه‌های تخصصی نشر بر اساس آیین‌نامه نشر در این حوزه انجام می­گردد.

مدیریت نشر آثار علمی در اجرای مأموریت خود از دستاوردهای پژوهش و محصول قلم همکاران این دانشگاه و دیگر مراکز علمی و نهادهای دانشگاهی اعم از تألیف، ترجمه و تصحیح کتاب و نیز مقاله‌های تألیفی استقبال می‌کند.