موضوعات: ������ �� ������������
تعداد عنوان ها: 15
کنتورهای آب (مبانی کارکرد، انواع، نحوه انتخاب، مدیریت داده)
دکتر محمدرضا وصالی ناصح؛ دکتر حامد صفی خانی
900,000
راه اندازی کسب و کار به زبان ساده
دکتر احسان منصوری؛ خانم عطیه کریمی
1,250,000
راهنمای شکست و خستگی برای مهندسان جوش
فلیپا مور؛ جف بووث؛ دکتر فردین نعمت زاده؛ علیرضا نوری مغوان
600,000
روش های ساخت غشاهای نفیونی و فلمیونی
دکتر عزت اله جودکی؛ شبنم سادات مشهدی
1,700,000
بام های سبز ملاحظات طراحی وساخت
دکتر محمدعلی داستان دیزناب
400,000
طراحی سازه های فولادی جوشکاری شده
اوتپال کی گوش؛ دکتر فردین نعمت زاده؛ آقای امیره جلالی؛ آقای علیرضا نوری مغوان
600,000
زیست مواد منیزیمی
نیکلاس تراویس کرکلند ؛ دکتر قاسم عیسی آبادی؛ شهاب الدین رفیعی
450,000
فناوری غشاهای نانو کامپوزیتی
پی کی تواری ؛ دکتر ابوالفضل براتی؛ آروین ایازی
650,000
کنترل و بهره برداری از مزارع بادی متصل به شبکه
جان ان جیانگ ؛ چون ییک تانگ ؛ راماچاندرا راماکومار ؛ دکتر مزدک عبادی؛ دکتر خسرو خاندانی
500,000
الکترونیک قدرت، مبدل ها و تنظیم کننده ها
برانکودوکیچ ؛ برانکو بلانوشا ؛ دکتر امین میرزایی؛ دکتر مجید سنایی پور
500,000
فرآیندهای صنعتی تولید آب سنگین
دکتر علیرضا فضلعلی؛ دکتر محمد ایل بیگی
150,000
طراحی سازه های فولادی
دکتر سید مهدی موسوی؛ آقای محمدرضا شهری