موضوعات: �������� ����������
تعداد عنوان ها: 15
بدمینتون تخصصی
دکتر علیرضا بهرامی
350,000
ماساژ ورزشی برای مراقبت از آسیب‌ها
دکتر شهناز شهرجردی
1,300,000
مبانی مدیریت ورزشی
دکتر کریم زهره‌وندیان؛ دکتر زینب مندعلی‌زاده
600,000
فعالیت بدنی و سلامت باروری
دکتر عباس صارمی
600,000
حرکت شناسی پیشرفته
دکتر مسعود گلپایگانی
600,000
روان شناسی تمرین کاربردی
سلن رازون؛ مایکل ال ساکس؛ دکتر علیرضا بهرامی
1,300,000
مشکلات حرکتی در اختلال های رشدی
دیوید ساگدن ؛ مایکل وید ؛ دکتر حسن خلجی؛ دکتر جلیل مرادی
550,000
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی2
دکتر محمد پرستش؛ دکتر عباس صارمی
450,000
فوتبال گام هایی به سوی موفقیت
جوزف لوکس باخر ؛ دکتر داریوش خواجوی؛ امیر شهاوند؛ حسن میرعالی
600,000
کارآفرینی و نوآوری ورزشی
ونسا رتن ؛ جوآاو فریرا ؛ دکتر زینب مندعلی زاده؛ دکتر اسفندیار خسروی زاده
500,000
اصول مدیریت اجرایی در ورزش
ریچارد لئونارد ؛ دکتر اسفندیار خسروی زاده؛ دکتر کریم زهره وندیان
350,000
آموزش تنیس روی میز
دکتر  اسفندیار خسروی زاده؛ آقای علی خسروی زاده؛ آقای محمد نادری
140,000
مدیریت سازمان های ورزشی المپیکی
دکتر اسفندیار خسروی زاده