تعداد عنوان ها: 167
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:
5,400,000 ریال

کاربردهای پلاسما

کاربردهای پلاسما

5,400,000 ریال

فعالیت بدنی و سلامت باروری

2,500,000 ریال

طراحی سازه ای راه پله ای بتن مسلح

1,400,000 ریال
1,000,000 ریال

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

1,000,000 ریال

پیشرفت های نوین در مدیریت منابع آب (جلد دوم)

550,000 ریال

حرکت شناسی پیشرفته

2,600,000 ریال