تصفیه آب با استفاده از تخلیه پلاسمایی در مایعات

400,000 ریال