فرایند پذیرش داوری آثار

فرایند پذیرش و داوری آثار در انتشارات دانشگاه اراک به شرح زیر می‌باشد:

1- ارایه درخواست اولیه (تکمیل فرم پیشنهاد تألیف یا ترجمه)

2- طرح درخواست در شورای گروه و سپس شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

3- اخذ استعلامات لازم (برای کتاب‌های ترجمه اخذ استعلام از مرکز نشر دانشگاهی الزامی می‌باشد).

4- تدوین اثر مطابق با قالب صفحه آرایی انتشارات دانشگاه اراک توسط صاحب اثر؛

5- ایجاد حساب کاربری در سایت انتشارات؛

6- ورود به حساب کاربری و ثبت کتاب به همراه مدارک و مستندات لازم؛

7- برای کلیه آثار تدوین و گردآوری، تألیف و تصنیف، صاحب(ان) اثر ملزم به اخذ گزارش همانندجویی از سامانه‌های مربوطه می‌باشند. حداکثر درصد همانندجویی متن کتاب 25 درصد تعیین شده است.

8- بررسی اولیه توسط دبیر علمی و در صورت تأیید، ارسال اثر به داوران؛

9- پس از پایان فرآیند داوری، تصمیم‌گیری نهایی در شورای انتشارات درباره اثر؛

10- در صورت پذیرش اثر، ارسال متن اثر برای ویراستاری ادبی؛

11- ارسال متن ویراستاری شده به مرحله کنترل و اصلاح صفحه‌آرائی و طراحی جلد؛

12- اخذ مجوزهای لازم و عقد قرارداد.

13- ارسال فایل اثر به مرحله تولید (چاپ)

 

مدارک لازم برای بارگذاری در سایت انتشارات دانشگاه اراک:

  • تصویر فرم پیشنهاد تالیف یا ترجمه (مصوبه شورای گروه و دانشکده)
  • پیشینه علمی-پژوهشی صاحب اثر
  • تکمیل فرم درخواست پذیرش اثر
  • متن کامل کتاب به‌صورت تایپ و صفحه‌آرایی شده (مطابق با قالب صفحه آرایی موردتأیید انتشارات دانشگاه اراک)
  • اصل یا اسکن کتاب ترجمه (شامل صفحه عنوان و شناسنامه کتاب اصلی برای کتاب‌های ترجمه)
  • ارائه سرفصل مطالب کتاب و کپی سرفصل شورای عالی برنامه‌ریزی (برای کتاب‌های درسی)
  • استعلام ترجمه کتاب از دانشگاه‌های سراسر کشور (برای کتاب‌های ترجمه)
  • گواهی همانند جویی (حداکثر درصد همانندجویی 25 درصد)