ماساژ ورزشی برای مراقبت از آسیب‌ها

1,500,000 ریال
این کتاب شامل بسیاری از رایج‌ترین آسیب‌های ورزشی بافت نرم، دلایل و درمان آن‌ها است. مخاطبان و رویکردهای این کتاب درحالی که به متخصصان ماساژ درمانی اختصاص داده شده است، مطالب مناسب و مفیدی برای متخصصان دیگر در انواع مختلف بیان می‌کند: کایروپراکتورهای ورزشی، مربیان ورزشی، پزشکان ورزشی و سایر پزشکان طب ورزشی که با بیمارانی که در اثر آسیب‌دیدگی بافت نرم می‌شوند، همکاری می‌کنند. از همان ابتدا فرض می‌کنیم که خواننده‌ی کتاب با اصول اولیه آشنایی داشته باشد، در ماساژ تجربه داشته باشد و دانش کار با آناتومی عضله (اعضای بدن، کالبد شناسی، و اعمال) داشته باشد. سازمان کتاب به سه بخش تقسیم شده است.