آنتی اکسیدان ها در آندرولوژی نشخوارکنندگان

1,000,000 ریال
500,000 ریال قیمت الکترونیکی
تعداد
افزودن به سبد خرید
کتاب حاضر حاصل سالها تحقیق آقای دکتر مهدی خدایی مطلق از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و محیط‌زیست دانشگاه اراک در خصوص اهمیت آنتی‌اکسیدان‌ها در صنعت دامپروری است. آنتی‌اکسیدان‌ها موادی هستند که امروزه در صنایع غذایی، دامپروری و.. بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مواد در صنایع غذایی به‌عنوان نگهدارنده و مانع اکسید شدن مورد استفاده قرار می‌گیرند و در صنعت دام و طیور نیز از این مواد در صنایع غذایی و صنعت دام و طیور به عنوان مانع اکسیده شدن و نگهدارنده خوراک استفاده می‌شود. با توجه به اهمیت آنتی‌اکسیدان‌ها این کتاب با هدف بررسی برخی از آنتی‌اکسیدان‌های مهم و مؤثر در محیط رقیق‌کننده اسپرم نشخوارکنندگان در 10 فصل به رشته تحریر درآمده است.