یافته‌های نوین پروتئین در تغذیه دام

2,700,000 ریال
در این کتاب آخرین یافته‌ها در خصوص نقش پروتئین در تغذیه دام توسط آقای دکتر مهدی کاظمی بن‌چناری از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و محیط‌زیست دانشگاه اراک به رشته تحریر درآمده است. پروتئین به‌عنوان گران‌ترین ماده مغذی جیره نشخوارکنندگان تأثیر ویژه‌ای از نقطه نظر اقتصادی بر بازدهی گله‌ها دارد. تاکنون کتب ارزشمندی در مورد تغذیه پروتئین در نشخوارکنندگان ترجمه شده است و یا این‌که فصول برخی از کتاب‌های تألیف شده نیز به تغذیه پروتئین در نشخوارکنندگان اختصاص یافته است. اما به‌نظر می‌رسد نیاز به منبعی وجود دارد که یافته‌های به روز را گزارش نماید و همچنین ارتباط بین یافته‌های به‌دست آمده در بخش علمی را با شرایط جیره‌نویسی در گله ایجاد نماید. با استفاده کردن از این منبع قابلیت بیش‌تری برای متخصصان جیره‌نویسی وجود دارد که با آگاهی از ماهیت پروتئین اقلام مواد خوراکی، نرخ تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای پروتئین، قابلیت هضم پروتئین عبوری در روده باریک و در نهایت تأثیر بر سلامت، تولید و باروری حیوان فرمولاسیون دقیق‌تری از منابع پروتئینی در جیره انجام دهند.