مدلسازی عددی جریان‌ های دو فازی (مرجع کامل مدلسازی عددی پدیده‌های مختلف دوفازی و چندفازی در نرم‌افزارهای تجاری)

1,300,000 ریال
رایگان قیمت الکترونیکی
تعداد
افزودن به سبد خرید