پرورش و تولیدمثل عروس هلندی

1,200,000 ریال
رایگان قیمت الکترونیکی
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در این کتاب اصول پرورش و تولید‌مثل عروس هلندی توسط آقای دکتر مهدی خدایی مطلق از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و محیط زیست دانشگاه اراک و آقای مهندس سبحان آکریم علمدار به رشته تحریر در آمده است. در این کتاب سعی شده است تمام نکات لازم و کاربردی برای یک فرد علاقه‌مند که یک یا تعداد کمی عروس هلندی دارد به ساده‌ترین شکل ممکن بیان شود. همچنین نکات تکمیلی برای پرورش‌دهندگان انبوه این پرندگان نیز آورده شده است تا بتوانند ضمن داشتن درآمد مناسب، سلامت پرندگان را هم حفظ نمایند. نویسندگان سعی کرده‌اند جنبه کاربردی این کتاب را با مستقل کردن فصل‌ها از هم و موضوعی کردن عناوین افزایش دهند. به این صورت که مخاطبان برای مطالعه یک موضوع خاص، لازم نیست تمام بخش‌های این کتاب را مطالعه کنند، بلکه با مطالعه همان موضوع در یک فصل مجزا تمام نکات اصلی و نکات پیرامونی آن را در می‌یابند.