استراتژی ترکیب سبد کالا و بازار پردازی

3,500,000 ریال