تعداد عنوان ها: 104
امقدمه ای بر خواص فوتوکاتالیستی نانوساختارها و نانوکامژوزیت ها
دکتر غلامرضا نبیونی؛ شمین معصومی؛ دکتر داود قنبری
250,000
ریاضیات برای کودکان کم توان ذهنی
دکتر سعید موسوی پور؛ فرزانه غریبی
200,000
بیولوژی تنش های محیطی در گیاهان باغی
کانایاما ؛ آلکسی کوچتف ؛ دکتر بابک ولی زاده کاجی؛ دکتر احمدرضا عباسی فر
آموزش آلمانی با روش سمعی- بصری
دکتر علی رجائی
220,000
الکترونیک قدرت، مبدل ها و تنظیم کننده ها
برانکودوکیچ ؛ برانکو بلانوشا ؛ دکتر امین میرزایی؛ دکتر مجید سنایی پور
500,000
اصول مدیریت اجرایی در ورزش
ریچارد لئونارد ؛ دکتر اسفندیار خسروی زاده؛ دکتر کریم زهره وندیان
350,000
شناخت و کاربرد ماشین های کشاورزی حفاظتی
دکتر عبداله ایمان مهر
150,000
آشنایی با کیهان شناسی نوین
اندرو لیدل ؛ دکتر کریم قربانی
مبانی زیست شناسی ترمیم
دکتر سید محمدعلی شریعت زاده؛ دکتر اصر مهدوی شهری؛ امین توسلی؛ فهیمه شهابی‌پور
گلدهی، گرده افشانی و باروری دردرختان میوه
دکتر بابک ولی زاده کاجی؛ دکتر احمدرضا عباسی فر
200,000
روش های نانو کپسوله کردن ترکیبات غذایی
دکتر منصور قربانپور؛ شهره فهیمی راد
100,000
فرآیندهای صنعتی تولید آب سنگین
دکتر علیرضا فضلعلی؛ دکتر محمد ایل بیگی
150,000
زن، خانواده و جامعه
قربانعلی دری نجف آبادی
150,000
مبانی فیزیولوژی
دکتر نیلوفر دربندی؛ مریم هزاوه ای
300,000
استریولوژی- اصول، روش ها و کاربرد آن در بافت شناسی
دکتر ملک سلیمانی مهرنجانی؛ منیره محمودی
120,000
ماشین های فضای سبز
دکتر  مجید لشگری
آموزش تنیس روی میز
دکتر  اسفندیار خسروی زاده؛ آقای علی خسروی زاده؛ آقای محمد نادری
140,000
رهیافتی تحلیلی بر فهم حدیث
دکتر ابراهیم ابراهیمی
130,000
طراحی سازه های فولادی
دکتر سید مهدی موسوی؛ آقای محمدرضا شهری
آنالیز آب
دکتر احمد تقوایی پور
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه